ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

Advanced SystemCare Pro 4.0.0163


Advanced SystemCare Pro 4.0.0163 | 29.0 MB


Advanced SystemCare Pro ၼႆႉပဵၼ်ၶေႃႈမူၼ်းဢၼ် လၢင်ႉထတ်းပၼ်ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇလီငၢမ်း။ တေႁေႉၵင်ႈပၼ် Spyware ၶဝ် တေႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ႁႂ်ႈၶွမ်ႇပျူႇတႃႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်လႅတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး တေလၢင်ႉဢွၵ်ႇပၼ် Error ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇ၊ ႁဵတ်းႁႅင်း Internet ၽႂ်းလႄႈ တေထိင်းပၼ်ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႂ်း။

လွင်ႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ
တေမီးပႃး လွင်ႈထတ်းၶပ်ႉ Hard Drive (Hard Drive Defrag and Optimization)
လွင်ႈထတ်းၶပ်ႉလၢင်ႉပၼ် Registry လိုၵ်ႉပၢၼ်မႂ်ႇ (Next-generation Registry Deep Clean and Potimization)
တေႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆႉတင်းလင် ၵူႈၶၢဝ်းၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်တင်ႇလွင်ႈ
တေႁေႉၵင်ႈပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇၸွမ်းလွင်ႈႁေႉၵင်ပၢၼ်မႂ်ႇ
တေလၢင်ႉပၼ် Hard Drives လႅတ်းၽႂ်း
တေမူၼ်ႉမေးပၼ် System Errors ၶဝ်တၢင်းၼမ်
တေၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်Window- XP/2000/Vista/7
လိၵ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶေႃႈမူၼ်း- လိၵ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ

ၸၼ်ဢဝ်တီႈ-
http://www.filesonic.com/file/842732684/AdvancedSystemCare.rar

ဢမ်ႇၼၼ်တီႈ-
http://www.mediafire.com/?oqbe7aq39979y6oWater for ElephantsKindle Wireless Reading Device, Wi-Fi, Graphite, 6" Display with New E Ink Pearl TechnologyHarry Potter and the Deathly Hallows, Part 1The Lincoln Lawyer: A Novel

Filed Under:

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

Leave a Reply