ႁႃငိုၼ်းၸွမ်း Blogger တဵၵ်းတီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ

Get paid to share your links!

ၽွၼ်ႉတႆးတႃႇIOS 5. ++ IPhone/IPadဢွၼ်တၢင်းသူတ်းၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁဵတ်း Jailbreak ယဝ်ႉဝႆႉ။ ပေႃးဢမ်ႇမေႃႁဵတ်း Jailbreak ဢမ်ႇၼၼ်ပႆလႆႈႁဵတ်း တူၺ်း တီႈၼႆႈ

ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်း  Jailbreak ယဝ်ႉၶႃႈ
1- ပေႃးၼၼ်ဢွၼ်တၢင်းသူတ်း တေလႆႈသႂ်ႇ Repo ၊ ၵႂႃႇတီႈ Cydia > Manage > Soruces > Edit > Add တၢင်းတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ
Add caption

2- ၵမ်းၼႆႉၶိုၼ်းတဵၵ်းတီႈ Search a) ZawgyiTai ၽွၼ်ႉတႃႇလူ၊ b) KeyboardTai လွၵ်းမိုဝ်းတႃႇပေႃႉလိၵ်ႈ

3- ဝၢႆးဢူၼ်းသႂ်ႇၸိူဝ်းတၢင်းၼိူဝ်ယဝ်ႉၵႂႃႇတီႈ Setting > General > Keyboard> International Keyboards > လိူၵ်ႈဢဝ် 5 Row

တႃႇတေတႅမ်ႈလႆႈလိၵ်ႈတႆးၼႂ်း Note -ၸွမ်းလၢႆးၼႆႉ


ၵမ်းၼႆႉတေလႆႈႁၼ်လိၵ်ႈတႆးဢၼ်ဢဝ် Zawgyi V3 လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ လိၵ်ႈဢၼ်ဢဝ် Zawgyi Tai ၵဝ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉၵေႃႈတေလႆႁၼ် ၵူၺ်းတေဢမ်ႇလူလႆႈမူတ်း။

 တႃႇတေတူၺ်းဝႅပ်ႉတႆး ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶၢဝ် ပၢင်လူင်၊ သိူဝ်ႁႅင်းၼုမ်ႇ လႄႈ ၸိူဝ်းဝႅပ်ႉဢၼ်ၸႂ်ႉ ၽွၼ်ႉ Unicode ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ Mogok Browser ၸၼ်လူင်း တီႈၼႆႈ


(ဝၢႆးသႂ်ႇယဝ်ႉဢဝ်ဢွၵ်ႇၶိုၼ်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈ- ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း)

(ၶေႃႈထတ်းသၢင်ႈ- ပဵၼ်သင်လႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး-ၵွပ်ႈတီႈၽွၼ်ႉၵဝ်ႇမီးလွင်ႈၽိတ်းၽူၼ်ဢိတ်းဢွၼ်ႇလႄႈလႆႈမူၼ်ႉမႄးႁႂ်ႈပဵၼ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း၊)

ၼင်ႇႁိုဝ်ၽူႈယဵပ်း Android လႄႈၽူႈယဵပ်း IOS ဢမ်ႇၼၼ်ၽူးသူင်ၸႂ်ႉလိၵ်ႈတႆးတၢင်းမူတ်းၶဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ Android ၵေႃႈတေၶိုၼ်းႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႆးဝႆးၶႃႈ။ 

ၽွၼ်ႉလႄႈလွၵ်းမိုဝ်းတႃႇၸႂ်ႉၼိူဝ် Windows ၸၼ်လူင်းတီႈၼႆႈၶႃႈ။

Thanks to Developer JAI LON

Goldninjar-GNJ
www.goldninjar.net
www.u4shan.com
www.shaniit.org
         


Filed Under: , , , ,

About the Author

Mai Soong Kha GNJ.

5 comments

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. rp man9 says:

  zawgyi tai font ထဲ့ထားတယ္အစ္ကိုယ္ရဲ့ဆိုဒ္ကိုဖက္လို့မရဘူးျဖစ္ေနတယ္

   
 2. Anonymous says:

  ꨡမ္ꨲမီးတီꨳꨅꨓ္လူင္းꨁꨣꨳေတꨁဝ္ꨳꨀြꨣꨲꨅꨓ္တီꨳလ္ꨮꨁꨣꨳလတ္ꨳေꨓပꨓ္ꨡိတ္းꨓိူင္ꨳꨁꨣꨳꨅူမ္းေတꨵꨁꨣꨳေꨡꨣꨳ

   

 3. Why I install zawgyi iOS iPad already ,but no have zawgyi tai kha?

   
 4. noomsann7 says:

  only ios 5.0.0 or including 5.1.1 kha; ?

   
 5. laotaim says:

  ios 6 အတြက္ ရွမ္းေဖာင့္ကိုကူညီေပးပါဗ်ာ လူေပါင္းမ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္ခ

   

Leave a Reply